Οι Πρωτεργάται

Συνταγματάρχης (ΠΒ) Γεώργιος Παπαδόπουλος 1 2 3
Ταξίαρχος (ΤΘ) Στυλιανός Παττακός 1 2 3
Συνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Μακαρέζος 1 2 3
Αντιστράτηγος (ΤΘ) Γρηγόριος Σπαντιδάκης 3
Αντιστράτηγος Γεώργιος Ζωιτάκης 3
Αντιστράτηγος (ΠΒ) Οδυσσεύς Αγγελής 3
Ταξίαρχος (ΠΒ) Αλέξανδρος Χατζηπέτρος 3
Ταξίαρχος Σκαρμαλιωράκης 5
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Λαδάς 2 3
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Πέτρος Κωτσέλης 2 3
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Γκαντώνας 3
Συνταγματάρχης (ΤΘ) Κωνσταντίνος Καρύδας 2 3
Συνταγματάρχης (ΠΒ) Οδυσσεύς Τσιλιόπουλος 4
Συνταγματάρχης Δημήτριος Παπαποστόλου 4
Συνταγματάρχης Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 5
Πλοίαρχος Λαγωνίκας 5
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Ασλανίδης 3
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Αντώνιος Λέκκας 2 3
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Ντερτιλής 3
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Αντώνιος Μέξης 2
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 2 3
Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Μιχαήλ Ρουφογάλης 2 3
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Σταματελόπουλος 2 3
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Ιωαννίδης
(Σ.Σ.: ο μετέπειτα επίορκος και προδότης)
2 3
Αντισυνταγματάρχης (ΔΒ) Στέφανος Καραμπέρης 3
Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Μιχαήλ Μπαλόπουλος 2 3
Αντισυνταγματάρχης Ανδρέας Γαλατσάνος 2
Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Στυλιανός Ηλιάδης 4
Ταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 3
Ταγματάρχης (ΠΖ) Θεόδωρος Θεοφιλογιαννάκος 3
Επισμηναγός Ιωάννης Παλαιολόγος 3
Λοχαγός (ΠΒ) Ευάγγελος Τσάκας 3

1: «... οι τρείς - εξουσιοδοτηθέντες ή πρωτοβούλως κινηθέντες - απετέλεσαν το κεντρικόν μόριον της Επαναστατικής Επιτροπής».
(Στ. Γ. Παττακός, Βιβλίο 3ο, σελ. 47)

2: «Την κατάστρωσιν του τελικώς εφαρμοσθέντος Σχεδίου Ενεργείας την έκαμεν ο αρχηγεύων της Ομάδος Συν/χων Παπαδόπουλος Γεωργ., με βοηθούς τους (...). Οι 12 ανωτέρω και εγώ υπηρετούντες εις Αθήνας τότε, απετέλουν την Ομάδα Διαταγών, την νύκτα της 20/21 Απριλίου 1967 ...»
(Στ. Γ. Παττακός, Βιβλίο 1ο, σελ. 238)

3: «... αναφέρονται τα 24 ονόματα των καταδικασθέντων τον μήνα Αύγουστον 1975 με την κατηγορίαν των "πρωταιτίων" ... Οι ανωτέρω 24 Αξιωματικοί απετέλεσαν τον πυρήνα του επαναστατικού μηχανισμού και αυτοί εκίνουν τα νήματα και τα βήματά της».
(Στ. Γ. Παττακός, Βιβλίο 3ο, σελ. 46 - 47)

4: Αξιωματικοί διαδραματίσαντες κρίσιμον ρόλον διά την επιβολήν της Επαναστάσεως, αναφερόμενοι εις άλλα σημεία των Ιστορικών Βιβλίων του Στ. Γ. Παττακού.

5: Αξιωματικοί διαδραματίσαντες κρίσιμον ρόλον διά την επιβολήν της Επαναστάσεως, αναφερόμενοι εις το βιβλίον του Γρ. Α. Μιχαλόπουλου "Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ο Μεγάλος Επαναστάτης".